WWWOFFLE - World Wide Web Offline Explorer - v$version

WWWOFFLE - Nazwa użytkownika została określona bez hasła

Prośba pobrania URL'a

$decurl

wymaga podania nazwy użytkownika $user, ale bez hasła.

Pomoc

Serwer WWWOFFLE może pobierać strony Web, które wymagają nazwy użytkownika i hasła, jeśli nazwa użytkownika i hasło zostaną dostarczone do WWWOFFLE. To żądanie określa nazwę użytkownika bez hasła, więc WWWOFFLE nie może kontynuować.