WWWOFFLE - World Wide Web Offline Explorer - v$version

WWWOFFLE: Błąd serwera

Serwer WWWOFFLE napotkał błąd krytyczny:

$error

Program nie może kontynuować obsługi tego żądania.

Pomoc

Jest to błąd wewnętrzny serwera WWWOFFLE, który nie powinien wystąpić. Nie ma innego sposobu obsłużenia tego błędu poza dostarczeniem tej strony ostrzegawczej. Jeśli ten błąd pojawia się nadal, a WWWOFFLE skonfigurowane jest poprawnie oraz nie ma innych problemów komputerowych, powinieneś zgłosić błąd do autora WWWOFFLE.