WWWOFFLE - World Wide Web Offline Explorer - v$version

WWWOFFLE: Bład odległego serwera

Twoja prośba pobrania URL'a

$decurl

nie powiodła się, ponieważ

$reason?=TimeoutReply {Odległemu serwerowi nie udało się przesłać odpowiedzi w okresie krótszym niż limit czasu odpowiedzi. $done="yes"}{} $reason?=TimeoutTransfer {Odległemu serwerowi nie udało się przesłać pewnych danych w okresie krótszym niż limit czasu transferu. $done="yes"}{} $reason?=DataCorrupt {The remote host sent compressed or encoded data that could not be uncompressed or decoded. $done="yes"}{} $reason?=ClientClose {Klient (przeglądarka) zamknął połączenie podczas transferu. $done="yes"}{} $done?{}{$reason}

$cache? {Ten komunikat błędu został teraz usunięty z bufora.} {}

$backup? {Przeładowanie tej strony przywróci poprzednią wersję jeśli nie jesteś połączony lub spróbuje pobrać stronę ponownie jeśli jesteś połączony.} {Przeładowanie tej strony spowoduje ponowne oznaczenie jej do pobrania.}

Pomoc

Serwer WWWOFFLE nie był zdolny zrealizować prośby pobrania tego URL'a ze względu na problem z pobraniem tej strony. Przyczyną może być odległy serwer, który nie mógł przesłać odpowiedzi w ciągu określonego limitu czasu gniazdka lub odpowiedź została przerwana przez przekroczenie limitu czasu gniazdka na transfer danych. Inną prawdopodobną przyczyną tego komunikatu błędu może być zamknięcie połączenie przez przeglądarkę zamin cała strona została pobrana. Właściwa przyczyna w tym przypadku pokazana jest w powyższym komunikacie błędu.

Jeśli w buforze istnieje kopia zapasowa strony, to przeładowanie jej wyświetli tą kopię. Jeśli takiej kopii nie ma, to przeładowanie ponownie oznaczy tą stronę do pobrania.

[ \ Refresh: \ Options| \ Monitor| \ Delete| \ Index| \ Configure \ ]