WWWOFFLE - World Wide Web Offline Explorer - v$version

WWWOFFLE: Prośba pobrania odmówiona

Twoja prośba pobrania URL'a

$decurl

została odmówiona.

Pomoc

Serwer proxy WWWOFFLE został tak skonfigurowany, aby nie pozwalać na prośby pobrania tego URL'a podczas braku połączenia. Jest to kontrolowane przez sekcję OfflineOptions pliku konfiguracyjnego wwwoffle.conf. Plik konfiguracyjny zawiera informacje o tym jak określić witryny o które nie można prosić podczas braku połączenia.