WWWOFFLE - World Wide Web Offline Explorer - v$version

WWWOFFLE: Prośba odświeżenia zarejestrowana

Twoja prośba pobrania URL'a

$decurl

i określone odnośniki zostaną pobrane rekursywnie, jak to jest wymagane.

Jeśli masz teraz aktywne połączenie, a polecenie 'wwwoffle -fetch' nie jest uruchomione, będziesz musiał je teraz uruchomić.

[ \ Odśwież: \ Opcje| \ Monitoruj| \ $hash? {Anuluj|} {Anuluj|} \ Indeks| \ Configure \ ]