WWWOFFLE - World Wide Web Offline Explorer - v$version

WWWOFFLE: Poświadczenie Proxy nie powiodło się

Dostęp do WWWOFFLE Proxy jest kontrolowany, wymagane jest poświadczenie użytkownika.

Pomoc

Program WWWOFFLE został skonfigurowany tak, że wymaga poświadczenia użytkownika dla wszystkich żądań proxy. Wymaga to przeglądarki zdolnej do przetworzenia żądań HTTP/1.1 i ważnej nazwy użytkownika i hasła dla proxy.