WWWOFFLE - World Wide Web Offline Explorer - v$version

WWWOFFLE: Pro¶ba monitorowania zarejestrowana

Twoja pro¶ba monitorowania URL'a

$decurl

została zarejestrowana, i będzie realizowana co okre¶lony interwał czasu.
[ \ Od¶wież: \ Opcje| \ Monitoruj| \ Anuluj| \ Indeks| \ Configure \ ]