WWWOFFLE - World Wide Web Offline Explorer - v$version

$exists?{$current="The URL $url is currently monitored."}{$current="The URL $url is not currently monitored."}

WWWOFFLE: Interaktywny formularz monitorowania

Możesz użyć tego formularza do monitorowania dowolnego URL'a. $url?{

$current}{}

Monitoruj

Jeśli zostaną spełnione następujące cztery warunki:

Miesiącem jest:
 • Styczeń
 • Luty
 • Marzec
 • Kwiecień
 • Maj
 • Czerwiec
 • Lipiec
 • Sierpień
 • Wrzesień
 • Październik
 • Listopad
 • Grudzień

Dniem miesiąca jest: (domyślnie dowolny dzień)

Dniem tygodnia jest:
 • Niedziela
 • Poniedziałek
 • Wtorek
 • Środa
 • Czwartek
 • Piątek
 • Sobota

Godzina dnia (zegar 24-o godzinny) jest: (domyślnie raz na dzień)


You can use this form to stop monitoring any URL. $url?{

$current}{}

Stop Monitoring

[Pokaż wykaz monitorowanych stron]