WWWOFFLE - World Wide Web Offline Explorer - v$version

WWWOFFLE: Błąd interaktywnego formularza monitorowania

$body? { Odpowiedź na formularz, którą przesłała przeglądarka

$body

ma błąd i nie może być przetworzona. } { Odpowiedź na formularz, którą przesłała przeglądarka nie zawierała żadnej informacji. }

Pomoc

Przeglądarka przesłała nieważną odpowiedź na formularz ze strony Prośby Monitorowania. Albo przeglądarka przesłała pustą odpowiedź zamiast danych formularza, albo wystąpił błąd sieci przy przesyłaniu danych formularza, lub też dane, które zostały wysłane były nieprawidłowe. Powinieneś spróbować wypełnić i przesłać formularz ponownie.
[Wróć do strony monitorowania]