WWWOFFLE - World Wide Web Offline Explorer - v$version

WWWOFFLE: Nieobsługiwana metoda

Pro¶ba do serwera WWWOFFLE używa metody

$method

$protocol?=all{ która nie jest obsługiwana z żadnym protokołem. } { z protokołem

$protocol

która nie jest obsługiwan± kombinacj±. }

Pomoc

Program WWWOFFLE może przetworzyć tylko pro¶by dla protokołów i metod HTTP, które rozumie. WWWOFFLE obsługuje większo¶ć powszechnych protokołów do pobierania danych, takich jak protokoły HTTP i FTP oraz pospolitych metod takich jak GET i POST.