Indeks główny

Jest to strona indeksu głównego dla wszystkich plików w buforze wwwoffle. Indeks plików w buforze został zmieniony w wersji 2.0 wwwoffle w porównaniu do wersji wcześniejszych.
A to z wielu powodów: A to z nadzieją, że nowy format jest łatwiejszy do użycia i ma więcej sensu niż wersja poprzednia.

Indeks pierwszego poziomu

Ta strona jest indeksem pierwszego poziomu, dostępna jest ona z pierwszego paska przycisków.

Indeksy drugiego poziomu

Poniżej indeksu głównego znajduje się kilka indeksów drugiego poziomu jak pokazano na drugim pasku przycisków.
Tymi indeksami są:
Do pobrania
Indeks próśb o strony, które zostały określone podczas braku połączenia i oczekują na pobranie.
Monitorowane
Indeks stron, które są automatycznie monitorowane co określony interwał czasu.
Ostatnio odwiedzone
Wszystkie strony dla wszystkich protokołów, które zostały uaktualnione ostatnim razem, gdy wwwoffle był w trybie online. Dostarcza on również dostępu do historii plików, które zostały odwiedzone w ciągu ostatnich pięciu razy.
Ostatnio do pobrania
Wszystkie strony dla wszystkich protokołów, które znajdowały się ostatnim razem w katalogu do pobrania i które wwwoffle pobrał. Dostarcza on również dostępu do historii plików, które były oznaczone do pobrania w ciągu poprzednich pięciu razy.
Protokoły (http, ftp, itd.)
Każdy z protokołów, który wwwoffle obsługuje posiada indeks pokazujący witryny, których pliki są przechowywane.

Indeksy trzeciego poziomu

Poniżej indeksów protokołów umieszczone są indeksy trzeciego poziomu (nie pokazane na pasku przycisków).
Te indeksy są wykazami stron ze konkretnej witryny przy użyciu konkretnego protokołu.

Sortowanie

Wszystkie indeksy drugiego i trzeciego poziomu mogą być posortowane na kilka sposobów przy użyciu trzeciego paska przycisków.
Tymi metodami są:
Nieposortowane
Brak zastosowanego sortowania, używany jest domyślny porządek katalogu.
Czas modyfikacji
Czas w którym strona została zmodyfikowana ostatnim razem (najpierw najświeższe), możliwe jest to czas, kiedy była ona pobrana lub odświeżona.
Czas dostępu
Czas w którym strona została ostatnio odwiedzona (najpierw ostatnio odwiedzine), jest to czas ostatniego przeglądania strony (jeśli poźniejszy niż czas modyfikacji).
Data zmiany
Ten sam co "Czas modyfikacji", ale z rozdzieleniem każdego dnia oraz pustymi liniami co godzinę.
Alfabetycznie
Strony są sortowane w porządku alfabetycznym.
Nazwa domeny
Strony są sortowane w kolejności według nazwy domeny witryny.
Typ pliku
Strony są sortowane alfabetycznie według rozszerzenia pliku.
Losowo
Strony są wyświetlane w losowym porządku (ale reprodukcyjnym), więc pomyślnie pobrane strony nie pojawiają się jedna za drugą.

Opcje wyświetlania

Strony, które są listowane posiadają kilka opcjonalnych przycisków pozwalających na usunięcie lub odświeżenie strony, itp. Przyciski te mogą być włączone lub wyłączone za pomocą czterech pasków przycisków.
Opcjami tymi są:
Opcje usuwania
Przycisk pozwala na usunięcie strony z bufora. Istnieje również metoda wyboru więcej niż jednej strony przyciskiem do usuwania stron zaznaczonych. Niektóre strony indeksów pozwalają również na usunięcie wszystkich buforowanych plików jednym przyciskiem.
Opcje ddświeżania
Dwa przyciski, jeden do wymuszenia odświeżenia strony i jeden do wyboru opcji dla pobierania rekursywnego.
Opcje monitorowania
Przycisk dodania strony do listy URL'ów, które są systematycznie monitorowane.

Jest również opcja do pomijania sekcji DontIndex pliku konfiguracyjnego i wyświetlenia URL'i, które normalnie są ukryte.