$number?{

Strony poprzednio oznaczone do pobrania ($number)

}{

Strony ostatnio oznaczone do pobrania

} Przesyłanie zostało rozpoczęte: $date

$total?=0{Brak stron}{Stron: $total}

$delete?{$totaldelete=$total}{$totaldelete=0} $totaldelete?=0{} {

}