WWWOFFLE - World Wide Web Offline Explorer - v$version

WWWOFFLE: Nielegalny protokół

Twoja pro¶ba pobrania URL'a

$decurl

używa protokołu $protocol, który nie jest obsługiwany przez serwer proxy WWWOFFLE.

Pomoc

Program WWWOFFLE może przetwarzać tylko te pro¶by, których protokół może zrozumieć. WWWOFFLE obsługuje większo¶ć powszechnych protokołów do przenoszenia danych, takich jak protokoły HTTP i FTP.