WWWOFFLE - World Wide Web Offline Explorer - v$version

WWWOFFLE: Serwer nie jest buforowany

Twoja prośba pobrania URL'a

$decurl

nie powiodła się, ponieważ znajduje się on na liście serwerów i/lub ścieżek, które nia mają być buforowane, więc nie można ich wyświetlić w trybie offline.

Pomoc

Serwer proxy WWWOFFLE został skonfigurowany tak, aby ten URL nie były buforowany, a pobieranie go było dozwolone tylko w trybie online. Opcja ta jest kontrolowana w sekcji DontCache pliku konfiguracji wwwoffle.conf. Plik konfiguracji zawiera informacje o tym, jak określić serwery, które nie będą buforowane.