WWWOFFLE - World Wide Web Offline Explorer - v$version

WWWOFFLE: Plik zablokowany

Prosisz o pobranie URL'a

$decurl,

który jest właśnie modyfikowany przez inny serwer WWWOFFLE.

Pomoc

Strona o którą poprosiłeś jest właśnie modyfikowana przez inny serwer i aktualnie nie masz do niej dostępu. Przeładowanie tej strony spowoduje odczekanie do momentu kiedy drugi serwer zakończy przeprowadzanie modyfikacji.

Aby mieć pewność, że tylko jeden serwer WWWOFFLE modyfikuje każdy buforowany plik w tym samym czasie, używany jest plik blokujący. Plik blokujący istnieje w czasie, gdy jeden serwer modyfikuje buforowany plik, tak aby pozostałe serwery wiedziały o tym. Dopóki pierwszy serwer nie skończy, buforowany plik nie jest ważny i nie ma do niego dostępu przez inne serwery.

Jeśli widzisz ten komunikat błędu przez cały czas, nawet w trybie offline, wtedy możliwe jest że plik blokujący istnieje, chociaż żaden serwer nie modyfikuje już strony. Sytuacja tak może wystąpić tylko wtedy, gdy serwer WWWOFFLE, który modyfikował stronę, zakończył swoje działanie nieprawidłowo. Ważne jest abyś upewnił się, czy pozwoliłeś serwerom WWWOFFLE na zakończenie pracy i nie zabiłeś ich lub nie wyłączyłeś komputera w czasie gdy one wciąż modyfikowały stronę. Aby usunąć plik blokujący potrzebne jest oczyszczenie bufora WWWOFFLE, ponieważ usunie to wszystkie złe pliki blokujące.