WWWOFFLE - World Wide Web Offline Explorer - v$version

WWWOFFLE: Strona interaktywnej obsługi

Ta strona oferuje te same zadania co użycie programu wwwoffle w wierszu poleceń
wwwoffle $command -c wwwoffle.conf

Polecenie wyprodukowało komunikat: