WWWOFFLE - World Wide Web Offline Explorer - v$version

WWWOFFLE: Strona interaktywnej obsługi

Program demon wwwoffled może być kontrolowany z tej strony.

Zamienniki dla wiersza poleceń

Wszystkie dostępne działania oferowane przez program wwwoffle znajdują się tutaj.

Przełącz program wwwoffled do trybu online.

Przełącz program wwwoffleddo trybu autodial.

Przełącz program wwwoffled do trybu offline.

Prześlij strony oczekujące na to, które wwwoffled kolejkuje.

Wymuś na wwwoffled oczyszczenie bufora.

Pobierz status serwera wwwoffled.

Plik konfiguracji

Plik konfiguracji wwwoffle.conf może być edytowany z następującej strony.

Traditional: One web page with all sections individually editable.
Modern: Easy to use with lists of sections, items in each section and editing of individual entries for each item.

Wymuś na wwwoffled ponowne przeczytanie pliku konfiguracji.