WWWOFFLE - World Wide Web Offline Explorer - v$version

WWWOFFLE - Strona Uaktualnienia Konfiguracji

Sekcja $section pliku konfiguracji wwwoffle.conf została uaktualniona.

Pomoc

Nawet jeśli zostanie zmieniona sekcja w pliku konfiguracyjnym, nie będzie ona użyta natychmiastowo przez program wwwoffled. Program musi zostać ponownie uruchomiony lub plik konfiguracyjny musi zostać ponownie przeczytany przez uruchomienie programu wwwoffle lub naciśnięcie poniższego przycisku.

Wymuszenie na wwwoffled, aby ponownie przeczytał plik konfiguracyjny.
[Strona Edycji Konfiguracji]