Ponowne Odczytanie Pliku Konfiguracji

Zmiany dokonane powyżej nie zostan± uwzględnione przez program wwwoffled, dopóki nie zostanie on ponownie uruchomiony lub plik konfiguracyjny nie zostanie przez niego ponownie odczytany.
Wymu¶ na wwwoffled, aby ponownie odczytał plik konfiguracji.
[Strona kontroli]