WWWOFFLE - World Wide Web Offline Explorer - v$version

WWWOFFLE - Błąd Uaktualnienia Konfiguracji

$reason?=ReadError{ Nie można otworzyć do odczytu pliku konfiguracji wwwoffle.conf lub wystąpił błąd składni w odczytanym pliku konfiguracji. }{} $reason?=BadSection{ W pliku konfiguracji nie ma sekcji o nazwie $section wwwoffle.conf do uaktualnienia. }{} $reason?=BadBody{ Treść żądania była pusta lub nieprawidłowa. }{} $reason?=WriteError{ Nie można otworzyć pliku konfiguracji wwwoffle.conf do zapisu. }{}

Pomoc

$reason?=ReadError{ Plik konfiguracyjny nie może zostać otwarty do odczytu lub może być otwarty, ale jego zawartość nie może być zrozumiana. Sprawdź, czy istnieje plik wwwoffle.conf, który został użyty do uruchomienia programu wwwoffled. On musi również mieć możliwość odczytania przez użytkownika, który uruchomił ten program. }{} $reason?=BadSection{ Formularze strony Edycji Pliku Konfiguracyjnego mogą być użyte tylko do uaktualnienia pliku konfiguracji. Każdy formularz na stronie pozwala modyfikować jedną sekcję pliku konfiguracji. Żadanie, które zostało przesłane przez twoją przeglądarkę nie pasuje do żadnej z tych sekcji. Sprawdź, czy używasz poprawnych formularzy do uaktualnienia informacji. }{} $reason?=BadBody{ Przeglądarka przesłała nieważną odpowiedź na formularz strony Edycji Pliku Konfiguracji. Albo przeglądarka przesłała pustą odpowiedź zamiast danych formularza, wystąpiły błędy sieciowe przy przesyłaniu danych formularza lub przesłane dane były nieważne. Powinieneś spróbować wypełnić formularz informacyjny i przesłać go ponownie. }{} $reason?=WriteError{ Plik konfiguracji nie może zostać otwarty do zapisu. Sprawdź, czy plik wwwoffle.conf, który został użyty do uruchomienia programu wwwoffled nadal istnieje. Musi być on również zapisywalny przez użytkownika, który uruchamia ten program. }{}
[Strona Edycji Konfiguracji]