$url?{WWWOFFLE - Strona obsługi usuwania URL'i}{} $mon?{WWWOFFLE - Strona obsługi usuwania monitorowanych URL'i}{} $req?{WWWOFFLE - Strona obsługi usuwania wychodzących URL'i}{}
WWWOFFLE - World Wide Web Offline Explorer - v$version

$url?{

WWWOFFLE: Strona obsługi usuwania URL'i

}{} $mon?{

WWWOFFLE: Strona obsługi usuwania monitorowanych URL'i

}{} $req?{

WWWOFFLE: Strona obsługi usuwania wychodzących URL'i

}{}
$url?{ Twoja prośba usunięcia buforowanych URL'i wyprodukowała następujący komunikat }{} $mon?{ Twoja prośba usunięcia monitorowanych URL'i wyprodukowała następujący komunikat }{} $req?{ Twoja prośba usunięcia URL'i do pobrania wyprodukowała następujący komunikat }{}

$hash?{}{}