$all?{Wszystkie}{} %decode[url]
$error?{ $error $anyerrors=Y }{ Zakończone poprawnie }