WWWOFFLE - World Wide Web Offline Explorer - v$version

WWWOFFLE: Interaktywna konfiguracja

$wildcard?{

URL: $url

}{

URL: $url

} Ta strona umożliwia ustawienie wielu opcji konfiguracji dla szczególnego URL'a. Możesz użyć URL'a wylistowanego powyżej lub możesz utworzyć URL bardziej ogólnie przy użyciu opcji wyrażeń regularnych, tak jak pokazano w poniższym formularzu.

Protokół: [inny: ]

Serwer:      [inny: ]

Port:      [inny: ]

Ścieżka:      [inna: ]

Argumenty: [inny: ]