Pozycja: $item?{$item}{brak nazwy}

$template?{%html[template]}{Brak szablonu}

$description?{$description}{Brak opisu}