$select?{ }{}

Ta pozycja konfiguracji zawiera $nentries $nentries?=1{wpis}{wpisów}. $nallowed?=1{(Tylko pojedynczy wpis dozwolony jest dla tej pozycji.)}{}

^^^ $section ^^^
<<< $previtem?{$previtem}{brak nazwy} <<<     $item?{$item}{brak nazwy}     >>> $nextitem?{$nextitem}{brak nazwy} >>>