WWWOFFLE - World Wide Web Offline Explorer - v$version

WWWOFFLE: Autoryzacja konfiguracji nie powiodła się

Prosisz o pobranie URL'a konfiguracji

$decurl,

który wymaga hasła.

Pomoc

Dowolna nazwa użytkownika może być użyta z hasłem określonym w pliku konfiguracji wwwoffle.conf.