WWWOFFLE: Wbudowany serwer Web

Dowolne URL'e do WWWOFFLE na port 8080, które odnoszą się do katalogu '/local/' są brane z plików w podkatalogu 'local' katalogu spool. Pozwala to na trywialne dostarczenie stron web bez oddzielnego serwera web. Nie są dostępne tutaj CGI lub indeksy katalogu. Typ MIME używany dla tych plików jest taki jaki został określony w pliku konfiguracji.

Ważne
Lokalny serwer stron web będzie podążał za symbolicznymi łączami, ale dostęp będzie możliwy tylko dla plików, które mogą być czytane przez wszystkich. Zobacz do Pytań i Odpowiedzi po kwestie bezpieczeństwa.