[Góra] [Opis] [Indeksy bufora] [Strony do pobrania] [Strony monitorowane] [Kontrola programu] [Edycja konfiguracji] [Przeszukiwanie bufora] [Odnośniki internetowe] [Adres e-mail]


Strona Powitalna WWWOFFLE Proxy

Programy WWWOFFLE upraszczają przeglądanie sieci World Wide Web z komputerów, które nie są na stałe podłączone do Internetu (np. dial-up).

Opis

Program wwwoffled jest prostym serwerem proxy posiadającym specjalne własności przydatne w przypadku łączenia się z Internetem poprzez telefonowanie. Oznacza to, że możliwe jest przeglądanie stron web i czytanie ich bez konieczności utrzymywania połączenia.

Odnośniki z tej listy odnoszą się do opcji pliku konfiguracji [KONF], do stron, które pozwalają edytować opcje [EDYC] (mogą wymagać hasła), do dodatkowych informacji w tym dokumencie [CZYT] lub do innego URL'a [URL].

Podstawowe własności

Podczas połączenia Podczas braku połączenia Zautomatyzowane pobieranie Udogodnienia Indeksy Bezpieczeństwo Konfiguracja

WWWOFFLE - Indeksy bufora

Indeks wszystkich stron przechowywanych w buforze WWWOFFLE dostępny jest w wielu formatach.
Indeksy są zorganizowane według nazw witryn z oddzielną listą dla każdej witryny. Podstawowym URL'em jest /index/, ale może być on zmodyfikowany ścieżką jak poniżej.
/index/
Indeks główny, który posiada odnośniki do wszystkich pozostałych indeksów.
/index/http/
Lista stron http, które zostały zbuforowane (lub dowolny inny protokół).
/index/http/www.gedanken.org.uk/
Lista stron http, które zostały zbuforowane z witryny www.gedanken.org.uk (lub dowolny inny protokół i witryna).
/index/outgoing/
Lista stron oczekujących na pobranie.
/index/monitor/
Lista stron, które są okresowo monitorowane.
/index/lasttime/
Lista stron, które zostały odwiedzone podczas ostatniego połączenia. Dostarcza ona również dostępu do historii stron odwiedzonych podczas ostatnich pięciu połączeń.
/index/lastout/
Lista stron które oczekiwały na pobranie i zostały pobrane podczas ostatniego połączenia. Dostarcza ona również dostępu do historii stron, które oczekiwały na pobranie przed ostatnimi pięcioma połączeniami.

WWWOFFLE - Prośba pobrania stron pojedynczych lub rekursywnie

Strony, które są chciane mogą być pobrane poprzez wprowadzenie ich do pola adresu w przeglądarce, lub alternatywnie poprzez użycie interfejsu wuersza poleceń lub interaktywnie ze strony formularza WWWOFFLE.
/refresh-options/
Interaktywna strona do określenia rekursywnego pobierania stron.

WWWOFFLE - Prośba monitorowania strony

Strony, które są chciane systematycznie mogą być pobrane poprzez wprowadzenie ich do strony formularza WWWOFFLE.
/monitor-options/
Interaktywna strona do określenia okresowego pobierania stron.

WWWOFFLE - Interaktywna kontrola

WWWOFFLE proxy może być kontrolowane zarówno poprzez interfejst wiersza poleceń, jak i interaktywnie ze strony web.
/control/
Interaktywna strona kontroli programu proxy. [Wymaga hasła z pliku konfiguracji jeśli jest ustawione, z dowolną nazwą użytkownika.]

WWWOFFLE - Interaktywna edycja konfiguracji

Plik konfiguracji WWWOFFLE proxy może być edytowany zarówno jako zwykły plik tekstowy jak i interaktywnie ze strony web.
/configuration/
Interaktywna strona do edycji pliku konfiguracji. [Wymaga hasła z pliku konfiguracji jeśli jest ustawione, z dowolną nazwą użytkownika.]

WWWOFFLE - Przeszukiwanie bufora

Po zainstalowaniu któregoś z programów ht://Dig lub mnoGoSearch (UdmSearch) lub Namazu Hyper Estraier możliwe jest przeszukiwanie stron znajdujących się w buforze WWWOFFLE.
/search/htdig/search.html
Formularz wyszukiwania ht://Dig.
/search/mnogosearch/search.html
Formularz wyszukiwania mnoGoSearch (UdmSearch).
/search/namazu/search.html
Formularz wyszukiwania Namazu.
/search/hyperestraier/search.html
Formularz wyszukiwania Hyper Estraier.

WWWOFFLE - Odnośniki internetnetowe

Strona domowa WWWOFFLE w Internecie dostępna jest pod adresem http://www.gedanken.org.uk/software/wwwoffle/ i zawiera najnowsze informacje o programie w ogólności.

[Góra] [Opis] [Indeksy bufora] [Strony do pobrania] [Strony monitorowane] [Kontrola programu] [Edycja konfiguracji] [Przeszukiwanie bufora] [Odnośniki internetowe] [Adres e-mail]