WWWOFFLE - World Wide Web Offline Explorer - v$version

WWWOFFLE - Niet Ondersteunde Methode

Uw aanvraag aan de WWWOFFLE server maakte gebruik van de

$method

methode $protocol?=all{ welke door geen enkele protocol ondersteund wordt. } { met de

$protocol

protocol wat een niet toegestane combinatie is. }

Help

WWWOFFLE kan alleen maar aanvragen verwerken voor protocollen en HTTP methodes die door WWWOFFLE gesnapt worden. WWWOFFLE accepteert alleen de meest gangbare protocollen voor het ophalen van data zoals HTTP en FTP en gebruikelijke methoden zoals GET en POST.