WWWOFFLE - World Wide Web Offline Explorer - v$version

WWWOFFLE Gecachete Pagina Broncode

$cached?{}{ De pagina voor de URL $url is niet beschikbaar in de WWWOFFLE cache. $text= } $text?=yes{ Deze pagina bevat de onaangepaste versie van de broncode voor de URL $url die beschikbaar is in de WWWOFFLE cache.

Pagina Broncode

}{}
$text?=no{
De webpagina voor de URL
$url
is geen HTML of ander gewoon tekst formaat die getoond kan worden.

}{}