$shownocontents= $last?=$type{$header="" $open="" $close=}{$header=$type $open=} $last?{}{$close=} $last=$type $header?{$close}{} $header?=Refresh{

Automatic Loading URL

Een specifiek URL om door de browser geladen te worden nadat deze geladen is. }{} $header?=StyleSheet{

StyleSheets

Referenties aan externe stylesheets. }{} $header?=Image{

Images

Ingebedde plaatjes, deze worden nu op volledige grootte getoon, maar in de webpagina worden ze mogelijk geschaald zodat ze groter of kleiner getoond worden. }{} $header?=Frame{

Frames

Frames in deze pagina. }{} $header?=IFrame{

IFrames

IFrames in deze pagina. }{} $header?=Script{

Scripts

Links naar externe scripts. }{} $header?=Object{

Objects

Links naar externe objecten, bijvoorbeeld Java. }{} $header?=Link{

Links

Links naar andere webpagina's of e-mail. }{} $header?{

$open }{} $encurl=%encode[refurl] $htmlurl=%html[refurl]

  • \ [Info] \ [Config] \ [Index] \ [$status] \   \ $status?=X{$refurl}{$refurl} $status?=+{}{$type=} $type?=Image{
        $htmlurl}{}