Uitgaande Aanvragen

$total?=0{Geen Aanvragen}{$total Aanvragen}

$delete?{$totaldelete=$total}{$totaldelete=0} $totaldelete?=0{} {

}