WWWOFFLE - World Wide Web Offline Explorer - v$version

WWWOFFLE Host Niet Gecached

Uw aanvraag voor URL

$decurl

is mislukt omdat het een host en/of pad betreft die niet gecached mag worden en kan dus niet gevraagd worden in offline mode.

Help

De WWWOFFLE server is dusdanig geconfigureerd dat aanvragen voor deze URL niet gecached worden, en dus is deze URL alleen beschikbaar wanneer WWWOFFLE online is. Dit wordt door de DontCache section van de wwwoffle.conf configuratie file bestuurd. Daar staat ook informatie hoe e.e.a. te regelen.