WWWOFFLE - World Wide Web Offline Explorer - v$version

WWWOFFLE Interactief Control Pagina

Het wwwoffled daemon process kan hiermee bestuurd worden.

Vervangers voor Command Line

Alle control mogelijkheden van het wwwoffle programma zijn hier te vinden.

Zet het wwwoffled process online (verbinding is aanwezig).

Zet het wwwoffled process in autodial mode (automatisch verbinding maken is mogelijk).

Zet het wwwoffled process offline (geen verbinding mogelijk).

Haal de paginas op die offline aangevraagd zijn.

Forceer het opruimen van de wwwoffled cache.

Get the status of the wwwoffled server.

De Configuratie File

De configuratie wwwoffle.conf kan in de volgende pagina bewerkt worden.

Traditional: One web page with all sections individually editable.
Modern: Easy to use with lists of sections, items in each section and editing of individual entries for each item.

Forceer het opnieuw inlezen van de configuratie.