WWWOFFLE - World Wide Web Offline Explorer - v$version

WWWOFFLE Configuratie Update Pagina

De $section section van het configuratie bestand wwwoffle.conf is bijgewerkt.

Help

Even though the section in the configuration file has been changed it will not be used by the wwwoffled program immediately. The program must be restarted or the configuration file re-read by running wwwoffle or selecting the button below. Ook al de section in het configuratie bestand is bijgewerkt, de wijzigingen zullen niet meteen toegepast worden door het wwwoffled programma. Het programma moet opnieuw gestart worden of het configuratie bestand moet opnieuw gelezen worden door wwwoffle uit te voeren of door het knopje hieronder te gebruiken.

Forceer wwwoffled het configuratie bestand opnieuw te lezen.
[Configuratie Edit pagina]