WWWOFFLE - World Wide Web Offline Explorer - v$version

WWWOFFLE Configuratie Update Fout

$reason?=ReadError{ Het configuratie bestand wwwoffle.conf kon niet gelezen worden of er was een parseer fout tijdens het lezen. }{} $reason?=BadSection{ Er is geen $section section in het configuratie bestand wwwoffle.conf om te bij te werken. }{} $reason?=BadBody{ De request (HTTP aanvraag) was leeg of ongeldig. }{} $reason?=WriteError{ Het configuratie bestand wwwoffle.conf kon niet geschreven worden. }{}

Help

$reason?=ReadError{ Het configuratie bestand kon niet geopend worden, of kon wel geopend worden maar de inhoud kon niet verwerkt worden. Controleer dat het bestand wwwoffle.conf waarmee het wwwoffled programma opgestart is wel bestaat. Het moet ook leesbaar zijn voor de gebruiker waaronder het programma draait. }{} $reason?=BadSection{ De forms op de Configuratie Bestand Bewerken pagina zijn de enige die gebruikt kunnen worden on het configuratie bestand bij te werken. Alle forms op die pagina dienen om één van de sections van het configuratie bestand bij te werken. De request afkomstig van uw browser komt niet overeen met een van deze sections. Controleer dat u de juiste forms gebruikt om de informatie bij te werken. }{} $reason?=BadBody{ De browser heeft een ongeldige respons gestuurd op het form op de Configuratie Bestand Bijwerken pagina. Of de browser stuurde een lege respons in plaats van de form data, of er was een netwerk fout tijdens het verzenden van de data of de data die verstuurd was is ongeldig. U kunt proberen de informatie opnieuw in te vullen en opnieuw in te dienen. }{} $reason?=WriteError{ Het configuratie bestand kon niet geopend worden voor schrijven. Controleer dat het bestand wwwoffle.conf waarmee het wwwoffled programma opgestart is wel bestaat. Het moet ook schrijfbaar zijn voor de gebruiker waaronder het programma draait. }{}
[Configuratie Bestand Bijwerken page]