WWWOFFLE - World Wide Web Offline Explorer - v$version

WWWOFFLE Interactieve Configuratie

$wildcard?{

URL: $url

}{

URL: $url

} Een aantal configuratie items voor een bepaalde URL kan m.b.v. deze pagina gezet worden. U kunt de URL zoals hierboven vermeld gebruiken; of u kunt een meer algemene URL maken met wildcards (jokers), zoals in het formulier hieronder getoond.

Protocol: [other: ]

Host:      [other: ]

Port:      [other: ]

Path:      [other: ]

Parameters: [other: ]