WWWOFFLE - World Wide Web Offline Explorer - v$version

WWWOFFLE Interactieve Configuratie Wijziging

Section: $section

Item: $item?{$item}{no-name}

$action?=insert{ De gevraagde wijziging was om de waarde:

%html[newentry] }{} $action?=before{ De gevraagde wijziging was om de waarde:

%html[newentry]

toe te voegen voor de waarde

%html[oldentry] }{} $action?=after{ De gevraagde wijziging was om de waarde:

%html[newentry]

toe te voegen na de waarde

%html[oldentry] }{} $action?=replace{ De gevraagde wijziging was om de waarde:

%html[oldentry]

te vervangen door:

%html[newentry] }{} $action?=delete{ De gevraagde wijziging was om de waarde:

%html[oldentry] te verwijderen. }{}

$errmsg?{ Deze wijziging is mislukt en wel met de volgende foutmelding:

%html[errmsg] }{ Deze wijziging is geslaagd.

U moet wwwoffled opdracht geven om de configuratie opnieuw in te lezen om deze wijziging ook te gebruiken.
}